Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miasto kultury - Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych w latach 2022-2024

Reklama
Nabór od 23.12.2021 do 17.01.2022 15:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 165,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Lublin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Miasto kultury - Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych w latach 2022-2024.

 Miasto kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina: Obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych.

Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom Lublina dostępu do informacji kulturalnych.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama