Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zaproszenie do składania historii dotyczących Europejskich Dni Dziedzictwa

Reklama
Nabór od 23.11.2021 do 17.01.2022 23:59
Komisja Europejska
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. EUR
Inicjatywa Europejskich Dni Dziedzictwa (EHD) na rzecz Historii Europejskich Dni Dziedzictwa ma na celu określenie europejskiego wymiaru miejsc dziedzictwa i prac podejmowanych przez społeczności w Europie. Odnosi się do przeszłych lub istniejących „historii” europejskiego dziedzictwa, którymi społeczności chciałyby się dzielić a potencjalnie przekształcić je w konkretny projekt.

Cele inicjatywy to:

  • zachęcanie do angażowania się w dziedzictwo kulturowe Europy i wzmacnianie poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty;
  • zebranie świadectw/historii, które dają wgląd w to, jak społeczności rozumieją europejski wymiar lokalnego dziedzictwa;
  • identyfikowanie i promowanie społeczności pracujące z dziedzictwem zgodnie z wartościami europejskimi i z długoterminową perspektywą współpracy.
  • nagradzanie społeczności za ich wysiłki i zachęcanie ich do dalszego rozwijania swoich historii;
  • motywowanie i zachęcanie społeczności, laureatów Europejskich Nagród Dziedzictwa/Nagród Europa Nostra i obiektów Znaku Dziedzictwa Europejskiego do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa.

Dostępny budżet

W ramach tego zaproszenia wnioskodawcy mogą otrzymać do 10 000 euro na finansowanie projektów skoncentrowanych na działalności, które przyniosą korzyści społecznościom.

Kwalifikujące się podmioty

Wszyscy wnioskodawcy muszą być gospodarzami lub organizatorami co najmniej jednego wydarzenia Europejskich Dni Dziedzictwa podczas jednego z ostatnich czterech sezonów EHD (tj. między 18 sierpnia 2018 r. a 31 października 2021 r.). Oczekuje się również, że wnioskodawcy zaplanują organizację lub współorganizację obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w 2022 roku. Należy pamiętać, że osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania dotacji.

Termin składania wniosków upływa w poniedziałek 17 stycznia 2022 r. o północy. Wnioski należy przesyłać na adres Stories.EHD@coe.int

Dokumentacja konkursowa

Reklama