Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia
Nabór od 22.11.2021 do 16.12.2021 15:29
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 620 tys. PLN
Do 96% dofinansowania
Dotacje od 1 do 620 tys. PLN
Mniejszości narodowe
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia..

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  1. wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
  2. wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
  3. realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku;
  4. wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
  5. wspieranie inicjatyw  obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
  6. wspieranie działań  utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych, etnicznych oraz języków regionalnych;
  7. realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
  8. wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama