Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia
Nabór od 22.11.2021 do 16.12.2021 15:29
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 620 tys. PLN
Do 96% dofinansowania
Dotacje od 1 do 620 tys. PLN
Mniejszości narodowe
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia..

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu:

  1. wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji, spektakli, realizowanych na terenie miasta;
  2. wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
  3. realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz edukacji społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego Białegostoku;
  4. wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i ich aktywizacji w dziedzinie kultury;
  5. wspieranie inicjatyw  obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
  6. wspieranie działań  utrwalających i promujących  tożsamość kulturową miasta, w tym  inicjatyw  z zakresu różnorodności kulturowej miasta, dialogu międzykulturowego, prezentacji kultur mniejszości narodowych, etnicznych oraz języków regionalnych;
  7. realizacja działań literackich, w tym projektów wydawniczych i przedsięwzięć promujących literaturę;
  8. wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama