Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Zachować pamięć 2022 – program wspierania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Reklama
Nabór od 19.11.2021 do 30.09.2022 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ogłosiła terminy naboru wniosków w specjalnym programie dotacyjnym „Zachować pamięć”. Jego celem jest umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii, wyciągania wniosków z przeszłości oraz rozbudzania odpowiedzialności za kształtowanie przyszłości. Najbliższy termin składania wniosków upływa 30 września 2022 roku.

Dla kogo?

Program „Zachować pamięć” skierowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

Kryteria programu „Zachować pamięć”

Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach programu „Zachować pamięć”, musi spełniać następujące kryteria:

 • Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do tematyki projektu.
 • Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie historii tego miejsca. Zachęcamy do realizowania projektów we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmujący­mi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystają­ce z oferty pedagogicznej tych placówek.
 • Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu, II wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy (wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumo­waniem tej części przez obydwie grupy stanowi co najmniej 50% całego projektu).
 • Program części historycznej odnosi się do współcze­sności i życia młodych ludzi, i stworzony jest w opar­ciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu.
 • Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów występujących we współczesnym świecie.
 • Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział w podsumowaniu programu.
 • W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju trzeciego.
 • Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wza­jemne poznanie się, zawiera elementy edukacji między­kulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsia­da, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego.
 • Wspólny program trwa od 4 do 14 dni.
 • Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 14 do 26 lat.

Zachęcamy uczestników projektów do stworzenia doku­mentacji projektowej (np. filmu, prezentacji, pamiętnika itp.), w której przedstawią wspólne działania oraz podzie­lą się swoimi refleksjami po wizycie w miejscu pamięci.

Jeśli stworzenie dokumentacji wiąże się z poniesieniem dodatkowym kosztów, istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe dofinanso­wanie tego miniprojektu w ramach „4×3 – prosta sprawa”.

Miejsca pamięci

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętniania ofiar terroru hitlerowskiego: miejsca masowych zbrodni, byłe obozy koncentracyjne i obozy zagłady, jak również miejsca znajdujące się na terenach byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji lub byłych obozów pracy (por. także: Miejsca pamięci).

Stacjonarnie, online lub hybrydowo

Wyjątkowa sytuacja – wyjątkowe spotkania!

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2022 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi spotkań zdalnych oraz zasadami ich dotowania przez PNWM.

Szczegóły dostępne są w zakładce „Projekty online”.

Proponujemy również odwiedzić strony internetowe miejsc pamięci oraz placówek muzealnych i edukacyjnych. Wiele z nich oferuje zwiedzanie oraz warsztaty online.

Jak wspieramy?

Projekty związane z okresem narodowego socjalizmu i II wojny światowej, obejmujące programem wizytę w miejscach pamięci oraz poznanie biografii świadków historii, wymagają od uczestników rzetelnego przygotowania, pogłębionej refleksji, a często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek muzealnych i pedagogicznych. Program „Zachować pamięć” pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach:

Projekty stacjonarne:

 • na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania;
 • PNWM przyznaje zwiększone stawki (p. tabelka w prawej kolumnie) dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.

Projekty online:

 • uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne są w zakładce „Projekty online”;
 • PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny (p. tabelka w prawej kolumnie) .

Projekty niezakwalifikowane do programu „Zachować pamięć”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z Wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich stawkami.

Jak zgłosić projekt?

Aby zgłosić projekt do programu „Zachować pamięć”, należy złożyć wniosek online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Terminy składania wniosków:

 • do 28 lutego 2022 roku,
 • do 30 kwietnia 2022 roku,
 • do 30 września 2022 roku.

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy dopisać „Zachować pamięć”.

Zakwalifikowanie projektu

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmie jury. Informacja o niej zostanie przesłana najpóźniej  4 tygodnie po ww. terminach. Odwołanie od niej nie będzie możliwe.

Reklama