Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Konkurs ofert: Dostępność Plus w roku 2021

Reklama
Nabór od 04.11.2021 do 25.11.2021 17:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 38,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a (Dostępność Plus).

Cel 1: 

  • Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową (Dostępność Plus) 

Działania realizowane w ramach zadania publicznego: 

  • Wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mające na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, materiały promocyjne, kampanie informacyjne) 

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora ofert mija dnia: 25 listopada 2021 r. o godz. 17.00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie:www.opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy złożyć w urnie na parterze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, przy ul. Damrota 1, w poniedziałek – środa w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godz. od 7.30 do 17.00, w piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole.

W przypadku trudności z wprowadzeniem ofert za pośrednictwem Generatora, proszę o kontakt: Agnieszka.Nowacka@um.opole.pl w dniach i godzinach pracy urzędu.

Reklama