Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Otwarty konkurs ofert nr 9/2022 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "działalność na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 9/2022 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku
Nabór od 04.11.2021 do 25.11.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 2,678 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,678 mln PLN
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 9/2022 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2022 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 9/2022 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM" W 2022 ROKU

 

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia.

Planowane wydatki w 2022 roku: 700 000,00 zł 

2) Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu.

Planowane wydatki w 2022 roku: 450 000,00 zł

3) Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną.

Planowane wydatki w 2022 roku: 550 000,00 zł

4) Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych
 napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

Planowane wydatki w 2022 roku: 237 400,00 zł

5) Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez realizację mobilnych usług kosmetycznych obejmujących wyłącznie paznokcie u stóp.

Planowane wydatki w 2022 roku: 500 200,00 zł

6) Zapewnienie możliwości poprawy stanu zdrowia psychicznego seniorów poprzez  udzielenie wsparcia obejmującego umycie okien w ich miejscu zamieszkania.

Planowane wydatki w 2022 roku: 140 000,00 zł

7) Zapewnienie możliwości poprawy stanu psychicznego seniorów poprzez udzielenie wsparcia w formie jednorazowego uporządkowania grobu/nagrobka osoby bliskiej na jednym z miejskich cmentarzy w Poznaniu.

Planowane wydatki w 2022 roku: 100 000,00 zł.

 

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego konkursu.

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 25 listopada 2021 r.

Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl, w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy, tj. do 30 listopada 2021 r.

Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl.

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania niezwłocznie przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama