Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegającego na zakupie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia kolarskiego
Nabór od 29.10.2021 do 05.11.2021 13:00
Wydział Kultury i Sportu
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 60% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana

Zadanie z zakresu rozwoju sportu prowadzonego na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, polegający na zakupie specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkolenia kolarskiego.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są kluby sportowe działające na terenie gminy-miasto  Grudziądz, w tym także kluby funkcjonujące w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu.

Zleceniobiorca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, że realizując zadanie publiczne nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadania, komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

 1. znaczenie zadania dla gminy-miasto Grudziądz;
 2. zgodność oferty z celem publicznym,
 3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
 4. wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania;
 5. ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 6. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
 7. analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w latach 2018-2020
  z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji;
 8. osiągnięcia sportowe uzyskane podczas Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w latach 2019-2021 oraz udział zawodników w Igrzyskach Olimpijskich w 2021 r.;
 9. aktualna liczba zawodników posiadających licencję.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na wymagalność załączników.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama