Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 28.10.2021 00:00
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
Biuro projektu: ul. Mościckiego 28, 33-100 Tarnów tel.: 513 050 031, tel.: 519 654 650 e-mail: powermalopolska@pakd.pl oraz n.mistrzyk@fundacjatarnowskiego.pl
Łączny budżet 7,521 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 23,05 tys. PLN
Osoby bezrobotne, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby uzależnione
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie "Z POWER-em w samozatrudnienie"! Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jesteś osobą bezrobotną w wieku do 29 roku życia zamieszkującą powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski, miasto Tarnów i utraciłeś/-aś zatrudnienie po 01.03.2020 r.? Oferujemy 23 050,00 zł bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe (w wysokości 1300 zł netto/miesiąc) przez pierwsze 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej!

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 200 osób, co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez minimum 12 miesięcy (w okresie od 01.2021 do 06.2023 r.) 182 mikroprzedsiębiorstw, założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia, którzy stracili zatrudnienie z powodu COVID-19 po 01.03.2020 r.

Projekt jest skierowany do osób spełniających łącznie następujące warunki:

  • są osobami w wieku 18-29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
  • posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;
  • uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 200 osób.

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowo - doradcze przed założeniem działalności gospodarczej;
  • bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;
  • finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300,00 zł netto/miesiąc;
  • stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie www projektu: www.zpoweremwsamozatrudnienie.pl

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
Lider – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
Partner – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Pliki do pobrania

Reklama