Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Reklama
Nabór od 21.10.2021 do 31.12.2021 23:59
Klub Inteligencji Katolickiej
mampomysl@kik.waw.pl
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 250 do 4 tys. PLN
Młodzież
Celem konkursu „Mam Pomysł” jest wsparcie młodzieży w realizacji własnych inicjatyw. Jeśli masz pomysł – pomożemy Ci go zrealizować – zarówno merytorycznie, jak i finansowo.

Jesteś uczniem w Warszawie lub tutaj mieszkasz? 
Masz pomysł na swój projekt? Zrealizuj go! 
Konkurs ten jest skierowany do uczniów szkół podstawowych od 7 klasy, gimnazjów oraz liceów. Zespół powinien składać się z min. 3 osób. 
Celem konkursu jest wsparcie aktywności i kreatywności warszawskiej młodzieży w realizowaniu własnych projektów merytorycznie i finansowo do 4000 zł. Tematyka projektów pozostaje bez ograniczeń. 
Swój projekt należy wysłać na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej na adres: mampomysl@kik.waw.pl. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem się do Konkursu. 

Formularze będą przyjmowane nieustannie przez okres trwania konkursu. Komisja konkursowa oceni każdy projekt w okresie 14 dni od złożenia.
Etapy realizacji Waszego projektu: 
1. zespół wysyła projekt na formularzu; 
2. komisja konkursowa ocenia wniosek 
3. doradca projektowy informuje zespół o ewentualnych uwagach; 
4. zespół koryguje wniosek; 
5. doradca projektowy zatwierdza lub odrzuca zmiany; 
6. spotkanie doradcy projektowego z zespołem młodzieżowym; 
7. wypłacenie zaliczki; 
8. realizacja projektu; 
9. spotkanie ewaluacyjne i rozliczenie projektu. 
Konkurs jest finansowany ze środków programu Aktywna Warszawska Młodzież m.st. Warszawy
Wszelkie pytania kierujcie na adres: 
mampomysl@kik.waw.pl. 
Czekamy na Was!

Reklama