Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert nr 85/2021 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "działalność na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 85/2021 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 15:30
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 140 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 85/2021 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2021 roku.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 85/ 2021 NA POWIERZENIE  REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM W 2021 ROKU

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów przebywających w domach pomocy społecznej w Poznaniu - planowane wydatki w roku 2021 roku - 140 000,00 zł

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego konkursu.

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 4 listopada 2021 r.

Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 9 listopada 2021 r.

Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl.

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania niezwłocznie przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama