Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs ofert: Mikołaj na podwórku

Reklama
Nabór od 06.10.2021 do 28.10.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dorośli, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Mikołaj na podwórku.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 03.11.2021 roku, zakończenie do 31.12.2021 roku.

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Zadanie polega na:
1. Przeprowadzeniu 6 wspólnych warsztatów tematycznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (w tym ludzi starszych). Motywem przewodnim warsztatów powinny być święta Bożego Narodzenia oraz postać Świętego Mikołaja. Grupa docelowa powinna liczyć maksymalnie 60 osób.

Liczebność grupy w jednym warsztacie to 10-12 osób.Każdy warsztat powinien być prowadzony przez animatora/animatorkę i powinien trwać 4 godziny dydaktyczne (2x2 godziny). Warsztaty powinny być podzielone na dwie części:

a. edukacyjną (integracyjną) - gry, zabawy związane z pokonywaniem barier społecznych i komunikacją międzyludzką,
b. manualną - zajęcia manualne związane z tradycjami świątecznymi – w tym: wykonywanie ozdób, stroików świątecznych, zdobienie pierników.

Każdy z uczestników powinien otrzymać paczkę mikołajową zawierającą m.in. drobne upominki i słodycze.

2. Przystosowaniu lokalu w sposób zapewniający właściwe i bezpieczne przeprowadzenie zadania, obejmujące konieczne nakłady, również inwestycyjne w szczególności przeprowadzenie prac poprawiających stan techniczny instalacji pionowej i poziomej odprowadzającej wodę deszczową, instalacji elektrycznej,
nawierzchni przed budynkiem oraz naprawy części elewacji budynku.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Ofertę należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale
Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama