Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nabór od 14.10.2021 do 04.11.2021 15:30
Wydział Organizacji Urzędu
Łączny budżet 448,14 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 64,02 tys. do 448,14 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Organizacji Urzędu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Prezydent Miasta Lublin

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama