Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Ogłoszenie o naborze ofert - nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Reklama
Nabór od 13.10.2021 do 03.11.2021 15:00
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
Łączny budżet 128,04 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 64,02 tys. do 128,04 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie o naborze ofert - nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057); na powierzenie wykonania w 2021 r. zadań publicznych polegających na:

  • prowadzeniu 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Słupska wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej co najmniej 1 raz w roku w formach wskazanych w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

  • prowadzeniu 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Słupska wraz z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej co najmniej 1 raz w roku w formach wskazanych w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama