Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji...

Reklama
Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” FAZA 2
Nabór od 12.10.2021 do 30.11.2021 23:59
Wydział Innowacji i Rozwoju
Łączny budżet 36,54 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana

Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” Faza 2

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do składania wniosków w ramach projektu grantowego Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

 

W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs grantów dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli (pdn) i biblioteki pedagogiczne (bp) na poniższe działania:

  • szkolenia dla kadry pdn i bp
  • szkolenia dla nauczycieli
  • doposażenie w sprzęt dla pdn i bp

 

Nabór wniosków grantowych prowadzony jest w sposób ciągły od 12.10.2021 od 30.11.2021.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez generator wniosków.

Projekt „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji (Wydział Innowacji i Rozwoju)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama