Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór ofert w trybie art. 19a - Realizacja szkoleń/warsztatów z zakresu turkusowego zarządzania

Reklama
Nabór od 13.10.2021 do 18.10.2021 14:00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Łączny budżet 3,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,9 tys. PLN

Nabór dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a z obszaru publicznego: "Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej" i obejmuje realizację szkoleń/warsztatów z zakresu turkusowego zarządzania.

Zadanie ma na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, w tym startupy, wynalazców, twórców nowoczesnych aplikacji i technologii.

Minimalny czas trwania szkoleń/warsztatów to 8 godzin.

Szkolenia/warsztaty muszą zostać przeprowadzone w formie zdalnej przy pomocy oprogramowania umożliwiającego komunikację audio i wideo z uczestnikami.

Zakres szkoleń/warsztatów musi obejmować m.in. podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem turkusowego zarządzania, wykorzystanie elementów turkusowego zarządzania w praktyce, elementy modelowania stanowiska pracy, komunikację w organizacji  oraz wykorzystanie narzędzi rozwojowych.

Prowadzący szkolenie/warsztat musi posiadać wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu spotkań w zadanej lub zbliżonej tematyce

Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: dgr@um.poznan.pl, dw.: jakub_grypczynski@um.poznan.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej, będzie należało dostarczyć przy podpisywaniu umowy i/lub na prośbę Urzędu.

Szczegóły dotyczące procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarte są w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 133/2021/P.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama