Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór wniosków w programie Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Reklama
Nabór od 08.10.2021 do 29.10.2021 14:00
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez pocztą elektroniczną na adres ul@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 601 901 327 we wszystkie dni robocze w godzinach 10.00-14.00.
Łączny budżet 3 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej, wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

Wnioski o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

 • Priorytet 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych
 • Priorytet 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych tylko w jednym Priorytecie lub ubieganie się równocześnie o realizację zadań w ramach Priorytetu 2 i 4.

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

 • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
 • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
 • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Najważniejsze informacje:

 • nabór wniosków rozpoczyna się 8 października 2021 r. o godz. 14:00,
 • termin składania wniosków upływa 29 października 2021 r. o godz. 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.,
 • wkład własny w ramach składanych wniosków nie jest wymagany,
 • wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego konkursu wynosi łącznie 3 000 000 zł, w tym:
  • 1 500 000 zł w 2021 roku
  • 1 500 000 zł w 2022 roku

maksymalna roczna wartość dotacji:

 • 250 000 zł w Priorytecie 2
 • 65 000 zł w Priorytecie 4

Więcej informacji znajduje się w:

Programie

Regulaminie

Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 można uzyskać w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 601 901 327 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: ul@niw.gov.pl.

Reklama