Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Minigranty NOWEFIO na Dolny Śląsk

Reklama
Nabór od 07.10.2021 do 30.11.2021 23:59
Stowarzyszenie Odra-Niemen ze środków NIW-CRSO, z programu NOWEFIO, Priorytet 1
e-mail: regranting@odraniemen.org tel. 502022626
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby bezrobotne, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci, Osoby uzależnione
O dofinansowanie w konkursie Stowarzyszenia Odra-Niemen mogą starać się: - małe organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego, - grupy nieformalne działające na Dolnym Śląsku – samodzielnie lub przez Patrona – wybraną organizację pozarządową. Każda organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski, na łączną kwotę do 10 tys. złotych. Termin realizacji projektów: od 1 października do 15 grudnia br. Wnioski należy składać w generatorze Witkac.pl Termin składania wniosków rozpocznie się od dnia 6 października 2021r., a zakończy się z chwilą rozdysponowania pełnej kwoty dotacji na rok 2021. Szczegóły konkursu oraz jego regulamin są do pobrania na stronie www.odraniemen.org/aktualnosci/konkurs-regrantingowy-NIW-CRSO_2021/ Wszelkie pytania można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: regranting@odraniemen.org

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór na dofinansowanie mikro-inicjatyw na Dolnym Śląsku, w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w programie NOWEFIO – Priorytet 1. 
O dofinansowanie mogą starać się: 

  • małe organizacje pozarządowe z województwa dolnośląskiego, 
  • grupy nieformalne działające na Dolnym Śląsku – samodzielnie lub przez Patrona – wybraną organizację pozarządową. 
    Małą organizację pozarządową rozumiemy jako organizację lub podmiot, który został wpisany do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. złotych. 
    Grupa nieformalna to w naszym rozumieniu nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych, samodzielnie lub wspólnie z Patronem - inną organizacją pozarządową. 

Każda organizacja może złożyć maksymalnie dwa wnioski, na łączną kwotę do 10 tys. złotych mikrodotacji. 
Termin realizacji projektów: od 1 października do 15 grudnia br. 

Wnioski należy składać w generatorze Witkac.pl 

Termin składania wniosków rozpocznie się od dnia 6 października 2021r., a zakończy się z chwilą rozdysponowania pełnej kwoty dotacji na rok 2021, tj. kwoty 150 tysięcy złotych. 

Szczegóły konkursu oraz jego regulamin są do pobrania na stronie  www.odraniemen.org/aktualnosci/konkurs-regrantingowy-NIW-CRSO_2021/    

Wszelkie pytania można nadsyłać drogą elektroniczną na adres:   regranting@odraniemen.org 

Źródło: Stowarzyszenie Odra-Niemen
Reklama