Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Małe dotacje w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2021 rok z zakresu upowszechnianie kultury i...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2021 rok z zakresu upowszechnianie kultury i tradycji, w zadaniu: przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne
Nabór od 07.10.2021 do 10.11.2021 16:00
Dzielnica Wesoła
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na 2021 rok z zakresu upowszechnianie kultury i tradycji, w zadaniu: przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne.

Zadania mogą być realizowane do 20.12.2021 r. 

Termin składania ofert do 10.11.2021 r.

• Pula środków ogółem: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł).

Kwota dotacji na zadania: od 0,00 do 10 000 zł

Wkład własny: Niewymagany

• Zadanie powinno być kierowane przede wszystkim do mieszkańców dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

• Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty w Generatorze Witkac.

• Kwota dofinansowania/finansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni, jednak nie dłużej niż do 20 grudnia 2021 r.

• Nabór ofert trwa od momentu dostępności środków do 10.11.2021 r. lub do chwili ich wyczerpania. 

• Miejsce realizacji: teren dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

• Organizacja decyduje o tym, czy zadanie będzie realizowane poprzez powierzenie (finansowanie projektu) czy wsparcie (dofinansowanie).

• W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 forma realizacji zadania powinna być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora (witkac.pl) wraz z ewentualnymi załącznikami.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne które są określone w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotacje tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana. 

Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do złożonych w projekcie konkretnych form wsparcia. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w ofercie. 

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama