Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

MAŁE DOTACJE z zakresu Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin

Reklama
Nabór od 06.10.2021 do 31.10.2021 00:00
Dzielnica Wawer
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Rodziny

MAŁE DOTACJE w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z zakresu „Wspierania Inicjatyw Społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin”.

Środki przeznaczone na organizację np.: warsztatów międzypokoleniowych z udziałem przede wszystkim seniorów z terenu dzielnicy Wawer o tematyce związanej np.  z zagadnieniami dotyczącymi korzyści z rozwijania i utrwalania relacji międzypokoleniowych (rola mentora), zagadnień sprzyjających dialogowi międzypokoleniowemu (jak rozwijać, co jest najważniejsze), poszukiwaniu wspólnych form działań np. pomiędzy seniorami a osobami młodymi oraz innych działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zaspokajających potrzeby życiowe osób i rodzin”.

Zadania mogą być realizowane od 1.11.2021 do 31.12.2021

 

Kwota przeznaczona na dotacje: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 10 000,00 zł

Wkład własny: Niewymagany

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Wawer m.st. Warszawy.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

 

 

Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.

Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (termin realizacji zadania musi zawierać się w 2021 roku).

W związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaleca się, by podczas realizacji zadań, uwzględniać obowiązujące w danym momencie przepisy prawa, ograniczenia, nakazy, zakazy i rekomendacje odpowiednich organów i instytucji.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama