Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

Konkurs ofert: Promowanie aktywnego spędzania czasu – reset na sportowo

Reklama
Nabór od 28.09.2021 do 20.10.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 33,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Promowanie aktywnego spędzania czasu – reset na sportowo.

Forma: powierzenie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu czterdziestu dwugodzinnych spotkań z udziałem sportowców składających się również z treningu. Spotkania powinny propagować atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i zdrowy styl życia, rozwijać postawy tolerancji, uczyć sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Drugim elementem jest przeprowadzenie wydarzenia integracyjnego z udziałem dzieci i rodziców w formie
współzawodnictwa sportowego i/lub przygotowania wspólnego przedsięwzięcia.

Udział beneficjentów w realizacji zdania może mieć charakter wyłącznie nieodpłatny.

Niniejsze zadanie publiczne musi być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR . Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale
Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama