Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Małe dotacje w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2021 roku pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży”
Nabór od 29.09.2021 do 15.11.2021 13:46
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
  • Małe dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2021 roku.
  • Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dzieci z rodzicami/opiekunami z wykorzystaniem dostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (m.in. obiekty szkolne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Sportów Miejskich, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
  • Kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych.
  • Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
  • Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków minimum 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania.
  • Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).
  • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
  • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.
  • Wszystkie działania w ramach realizacji zadania powinny być przeprowadzane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, wynikającego z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i rekomendacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama