Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Trwa nabór do Inkubatora pomysłów

Reklama
Nabór od 23.09.2021 do 03.10.2021 23:59
Gmina Miasta Gdynia, Fundacja Stocznia
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Rodziny, Osoby w kryzysie bezdomności, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami, Cudzoziemcy, migranci
Inkubator pomysłów to projekt Gminy Miasta Gdynia i Fundacji Stocznia, który pomaga znaleźć, dopracować i przetestować oddolne innowacje dotyczące włączenia społecznego. Wspieramy pomysły, koncepcje i idee, dzięki którym osoby borykające się problemem wykluczenia ze społeczności i związanymi z nim konsekwencjami będą mogły godnie i bez przeszkód funkcjonować, zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i szerzej – w całym społeczeństwie.

Szukamy pomysłów na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego, a więc:

  • integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia,
  • ułatwienia dostępu do usług społecznych,
  • wzmacniania i uruchamiania potencjału grup samopomocowych.

Czekamy zwłaszcza na pomysły służące włączeniu społecznemu w małych społecznościach lokalnych (np. wśród mieszkańców osiedla, w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, parafiach itp.) oraz poprawie kondycji psychicznej, zwłaszcza u dzieci. Zależy nam również na pomysłach dających wsparcie osobom z doświadczeniem uchodźczym i migranckim.

Chodzi nam o takie przedsięwzięcia, które łącząc lokalne zasoby (np. czas i kompetencje mieszkańców, dostępne przestrzenie i lokalnie funkcjonujące instytucje), mogą skutecznie i efektywnie pomagać mieszkającym w danej okolicy osobom wykluczonym lub takim wykluczeniem zagrożonym. Myślimy także o tych pomysłach, dzięki którym osoby te będą mogły aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności.

Autorom i autorkom najlepszych pomysłów oferujemy wsparcie w rozwoju innowacji oraz grant na jej przetestowanie (ok. 40 000 złotych).

Nabór do Inkubatora pomysłów trwa do 3 października 2021 roku. Praktycznie każdy może wziąć w nim udział – osoby fizyczne, grupy nieformalne, różnego rodzaju instytucje i firmy.

Zapraszamy do składania pomysłów poprzez ten formularz zgłoszeniowy, gdzie znajdziecie Państwo także informacje dotyczące szczegółów naboru.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem Inkubatora pomysłów.

Reklama