Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Reklama
Nabór od 22.09.2021 do 12.10.2021 11:38
Dzielnica Targówek
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Małe dotacje w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w 2021 roku.

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2021 roku: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty w Generatorze Witkac.
  • Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Startegii #Warszawa2030.
  • Miejsce realizacji: Dzielnica Targówek m.st. Warszawy (w uzasadnionych przypadkach - obszar Rzeczypospolitej Polskiej).
  • Organizacja decyduje o tym, czy będzie to realizacja zadania poprzez powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).
  • Kwota dofinansowania/finansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w 2021 roku.
  • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora (witkac.pl) wraz z ewentualnymi załącznikami.

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych, określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama