Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów

Reklama
Nabór od 20.09.2021 do 05.10.2021 12:00
Fundacja Wspólnota Pokoleń
granty@wspolnotapokolen.pl
Łączny budżet 194 tys. PLN
Od 100% do 100% dofinansowania
Dotacje od 4 tys. do 20 tys. PLN
Seniorzy
Ogłoszenie Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”, w ramach Priorytetu 1 Małe Inicjatywy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, FIO 2021-2023. Z wielką przyjemnością ogłaszamy 1 edycję Konkursu „Złoty wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”. Celem Konkursu jest zwiększenie ilości oddolnych inicjatyw seniorów i na rzecz seniorów w społeczności lokalnej.

Do aplikowania uprawnione są:

  • młode organizacje pozarządowe,
  • grupy nieformalne,
  • grupy nieformalne z patronem

działające na terenie całej Polski.

Realizowane projekty powinny wpisywać się w następujące cele:

  • Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych)
  • Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z kryzysami z tym związanymi)
  • Integracyjny
  • Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia)
  • Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie)
  • Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię dedykowanych im zajęć)
  • Upamiętniający

Nabór wniosków rozpoczyna się dnia 20.09.2021 i kończy 05.10.2021 o godzinie 12:00.

Okres realizacji projektów wyznacza się na: 15 października do 31 grudnia 2021 r.

Budżet przeznaczony na dotacje w 2021 r. to: 194 000 zł brutto, przy czym:

• Na mikrogranty kategorii I o jednostkowej wartości 4.000 zł brutto, przeznaczy się środki w wysokości 44.000 zł brutto (11 mikrograntów)

• Na mikrogranty kategorii II o jednostkowej wysokości 10.000 zł brutto, przeznaczy się środki w wysokości 70.000 zł brutto (7 mikrograntów)

• Na mikrograty kategorii III o jednostkowej wysokości 20.000 zł brutto, przeznaczy się 80.000 zł brutto (4 mikrogranty)

Oferty należy składać TYLKO za pomocą generatora dostępnego od dnia 20.09.2021 pod adresem: generator.wspolnotapokolen.pl i na stronie Organizatora (www.wspolnotapokolen.pl)

UWAGA!!!

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 10.10.2021

Dodatkowe informacje na temat Konkursu, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10:00 – 15:00, można uzyskać pod adresem grany@wspolnotapokolen.pl

Więcej informacji: www.wspolnotapokolen.pl

Projekty finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, FIO 2021-2023, w ramach Priorytetu 1.

Pliki do pobrania

Reklama