Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Minigranty na inicjatywy wolontariackie

Reklama
Nabór od 17.09.2021 do 30.11.2021 23:59
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Dodatkowych informacji na temat konkursu i pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać u Operatora: tel. 58 772 42 21 e-mail: ks@wolontariatgdansk.pl
Łączny budżet 8 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 1 tys. PLN
Chorzy, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami, Cudzoziemcy, migranci
Masz pomysł na działanie wolontariackie, ale brak Ci funduszy na jego realizację? Spróbuj sił w konkursie na minigranty na inicjatywy wolontariackie!

Wnioski mogą składać zespoły wolontariuszy, którzy chcą zrealizować własne pomysły oddolnych działań wolontariackich na terenie woj. pomorskiego.

Celem konkursu jest umożliwienie realizacji ciekawych pomysłów wolontariuszy na działania w lokalnych społecznościach. Działania te mają również za zadanie wzmacnianie kompetencji wolontariackich, rozwój lokalnych społeczności oraz promocję wolontariatu.

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Przeczytaj regulamin konkursu
2. Zarejestruj się w Systemie Obsługi Wolontariatu (dostępny z poziomu strony: www.korpussolidarnosci.gov.pl)
3. Wypełnij i złóż wniosek (najpóźniej do 30 listopada)do 9 sierpnia 2021 r.:

  • w wersji elektronicznej, jako skan wypełnionego i podpisanego wniosku, na adres: ks@wolontariatgdansk.pl
  • w wersji papierowej w biurze operatora lub partnerów wskazanych w zał. nr 6
  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Plac Solidarności 1/3.27, 80-863 Gdańsk

Dokumenty do pobrania: https://wolontariatgdansk.pl/minigranty-na-inicjatywy-wolontariackie/

Operatorem konkursu w woj. pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, które organizuje konkurs w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku i Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych. Konkurs jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Źródło: RCWG
Reklama