Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Program RITA - Przemiany w regionie. Konkurs na projekty partnerskie jesień 2021

Reklama
Konkurs na najlepsze projekty realizowane przez polskie organizacje pozarządowe we współpracy z parterami z krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej oraz Kaukazu. Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów; rozwój ekologii, dbałość o środowisko, przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł.

Partnerstwo znajduje swoje odbicie we wspólnym planowaniu i realizowaniu projektu – oboje partnerzy – polska organizacja pozarządowa będąca liderem partnerstwa i wnioskodawcą oraz odpowiednia instytucja z kraju objętego programem, powinni mieć równy wpływ na kształt projektu i podejmowane decyzje, wspólnie nieść odpowiedzialność za rezultaty projektu. Niezmiernie ważne jest wzajemne zaufanie partnerów i wymiana doświadczeń.

Składane projekty powinny odpowiadać realnym potrzebom. W diagnozie potrzeb nieoceniony jest udział partnera ze wschodu – to on, będąc na miejscu, najlepiej zna grupę docelową i może weryfikować jej potrzeby. Polski partner, najlepiej znający polskie rozwiązania i doświadczenia, proponuje te, które warto zastosować w danym projekcie.

Maksymalna wysokość dofinansowania - 60.000 zł

Wymagany wkład własny - 15% wartości projektu (wkład osobowy, rzeczowy lub finansowy)

Maksymalne koszty administracyjne - 20% wnioskowanego dofinansowania

Reklama