Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konklurs ofert: Dostępność – teoria a praktyka

Reklama
Nabór od 07.09.2021 do 29.09.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 203,66 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Dostępność – teoria a praktyka.

Zadanie obejmuje dwa moduły:
I. Realizację cyklu szkoleń, obejmujących bloki tematyczne 

1. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności. Symulacje różnych rodzajów niepełnosprawności
2. Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami. Savoir-vivre względem osób z niepełnosprawnościami
3. Wymogi związane z obowiązkiem stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności w kontekście tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo oraz opracowanych w prostym języku
4. Zapewnienie dostępności komunikacyjno-informacyjnej oraz architektonicznej w urzędzie.

II. Prace modernizacyjne przygotowawcze w lokalu przeznaczonym na potrzeby działania Centrum Edukacyjno-Treningowego (CET) przybliżającego zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dostępnościowych wynikających z zapisów m.in. Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Ofertę należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul.
G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama