Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Nabór ofert w trybie art. 19a - Realizacja szkolenia/warsztatu z obsługi programu Excel

Reklama
Nabór od 15.09.2021 do 17.09.2021 14:00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Łączny budżet 3,33 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3,33 tys. PLN

Nabór dotyczy zadania realizowanego w trybie art. 19a z obszaru publicznego: "Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" i obejmuje realizację szkoleń/warsztatów z obsługi programu Excel.

Zadanie ma na celu wsparcie początkujących przedsiębiorców i osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, jak również osób aktywnych zawodowo pragnących podnieść lub utrwalić swoje kompetencje.

Minimalna liczba godzin szkolenia/warsztatu to 12 godzin.

Szkolenie/warsztat musi zostać przeprowadzone w formie zdalnej przy pomocy oprogramowania umożliwiającego komunikację audio i wideo z uczestnikami.

Zakres szkolenia/warsztatu musi obejmować m.in. podstawowe pojęcia związane z obsługą programu, obsługę i zarządzania danymi w arkuszu, obsługę funkcji i formuł programu oraz tabele przestawne.

Prowadzący szkolenie/warsztat musi posiadać wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w prowadzeniu spotkań w zadanej lub zbliżonej tematyce.

Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: dgr@um.poznan.pl, dw.: jakub_grypczynski@um.poznan.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej, będzie należało dostarczyć przy podpisywaniu umowy i/lub na prośbę Urzędu.

Szczegóły dotyczące procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert zawarte są w zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 133/2021/P.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama