Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór wniosków o grant w Inkubatorze Włączenia Społecznego - złóż go do 30 września 2021!

Reklama
Nabór od 08.09.2021 do 30.09.2021 23:59
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 1 mln PLN
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Zgłoś swój pomysł na innowację społeczną z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu i zdobądź grant do 100.000 zł.

Najbliższe posiedzenie Komisji Oceny Innowacji będzie poświęcone wnioskom, które zostaną złożone do 30 września 2021!

Zgłoś się więc na konsultacje pisząc na iws@rops.krakow.pl, zadzwoń pod numer: (+48) 12 422 06 36 | w. 34. lub wypełnij wniosek o grant.

Jak rozumiemy włączenie społeczne i jakich innowacji szukamy?

Rozwiązania zgłaszane do Inkubatora, powinny pozwolić na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce w obszarze włączenia społecznego, tj. integracji społecznej i zawodowej, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, oddalenia od rynku pracy, obciążenia rolami opiekuńczymi, wyzwań związanych z wiekiem czy niepełnosprawnościami, etc. 

Poszukujemy pomysłów, które są całkowicie nowymi czy usprawniają już funkcjonujące rozwiązania. Mogą to być produkty, usługi, modele pracy, formy wsparcia czy aktywizacji, metody działania, sposoby komunikacji a także inspiracje zagraniczne z obszaru wsparcia grup wykluczonych.

Jak oceniamy innowacyjność rozwiązania?

Poszukujemy rozwiązań innowacyjnych w skali kraju, czyli takich które są zupełnie nowe albo takich, które w istotny sposób zmieniają wykorzystywane już rozwiązania.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

  • dajemy szanse na opracowanie i sprawdzenie w praktyce swojego autorskiego rozwiązania,
  • umożliwiamy eksperymentowanie w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji,
  • budujemy sieć kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną,
  • tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań,
  • skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (uproszczone rozliczanie środków),
  • finansujemy 100% kosztów testowania innowacji (maksymalna kwota grantu to 100.000 zł - średnia wartość grantu to 49.000zł),
  • nie wymagamy wkładu własnego ze strony Wnioskodawcy (finansowego ani rzeczowego),
  • oferujemy zróżnicowane wsparcie: szkolenia, warsztaty czy sieciowanie z innymi innowatorami.

ZAPRASZAMY!

O wszystkich aktualnościach będziemy informować na bieżąco na stronie www.rops.krakow.pl oraz na naszym Facebooku.

Inkubator Włączenia Społecznego to ogólnopolski projekt realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Reklama