Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Świdwin - Nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego - Konkurs 3/2021/G

Reklama
Nabór od 27.09.2021 do 12.10.2021 15:30
Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”
Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. adres email: biuro@lgd-swidwin.org.pl tel. 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.
Łączny budżet 53,679 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 50 tys. PLN
Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru.

1.      Numer konkursu: 3/2021/G

2.      Termin składania wniosków: od 27.09.2021 r. do 12.10.2021 r.

3.      Zakres tematyczny operacji:  Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

4.      Planowane do realizacji zadania: Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne

5.      Wysokość limitu środków: 53 679,68 zł / 13 419,92 Euro

   Wysokość grantu i wysokość zadania: nie niższa niż 5 tyś złotych i nie wyższa niż 50 tyś. złotych.

  Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”,

ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Należy złożyć wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej wniosek o powierzenie grantu.

   Forma wsparcia: płatność zryczałtowana (premia) 

  •  do 100 % kosztów kwalifikowalnych, wypłacana w dwóch transzach; I transza 85%  (po podpisaniu umowy o powierzeniu grantu) i II transza 15% (jeżeli operacja została prawidłowo zrealizowana i rozliczona) i nie więcej niż 13 419,92 zł na jeden grant.
Źródło: Lokalna Grupa Działania –„Powiatu Świdwińskiego”
Reklama