Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zacząć zbierać pieniądze dla swojej NGO? Kup kurs online i dowiedz się jak to robić!

„Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku”

Reklama
Nabór od 10.09.2021 do 01.10.2021 14:30
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Łączny budżet 2,157 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku”..

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.

Zadanie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym pochodzącym z terenu Gmin – sygnatariuszy Porozumienia z dnia 1 lutego 2018 roku wraz z aneksami w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Słupsku w okresie od 6 października 2021 roku do 30 września 2023

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama