Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Małe dotacje w zakresie kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 14.09.2021 do 15.11.2021 00:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2021 rok w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Miejsce realizacji: Dzielnica Wola m.st. Warszawy.

Termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni.

Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Przy wykonaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia dostępności w zakresie minimalnym w ramach realizowanego zadania publicznego:

  1. w obszarze dostępności architektonicznej,
  2. w obszarze dostępności cyfrowej,
  3. w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 ww. ustawy w odniesieniu do założonych w projekcie konkretnych form wsparcia. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w ofercie.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zaplanowanego w projekcie wsparcia musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama