Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Małe dotacje w zakresie kultury w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Reklama
Nabór od 14.09.2021 do 15.11.2021 00:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2021 rok w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Miejsce realizacji: Dzielnica Wola m.st. Warszawy.

Termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni.

Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Przy wykonaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia dostępności w zakresie minimalnym w ramach realizowanego zadania publicznego:

  1. w obszarze dostępności architektonicznej,
  2. w obszarze dostępności cyfrowej,
  3. w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 ww. ustawy w odniesieniu do założonych w projekcie konkretnych form wsparcia. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w ofercie.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zaplanowanego w projekcie wsparcia musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama