Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce

Reklama
Nabór od 03.09.2021 do 30.10.2021 20:00
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
www.mila.org.pl/konkurs anna.pupek@mila.org.pl
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 5 tys. do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Do konkursu zapraszamy wszystkie te organizacje, które chcą w swoich społecznościach wprowadzić innowacyjne zmiany. Na pomysły czekamy do 30 października 2021. Kryteria wyboru zwycięskich projektów to przede wszystkim realizacja celów konkursu w zakresie wsparcia lokalnych społeczności w podejmowaniu realnych i trwałych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling. Istotne jest, aby projekty startujące w konkursie odpowiadały na konkretne wyzwania, z którymi mierzą się lokalne społeczności. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację.

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału w konkursie:

30 grantów na 30 lat bp w Polsce
W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling.

Do udziału zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, znające potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów, w których działają. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację. Łączna pula nagród wynosi 150000 zł.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych. Partnerem i fundatorem grantów jest bp Polska (BP Europa SE Oddział w Polsce), która od lat wspiera partnerów społecznych w ich działaniach skierowanych na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych. Z okazji 30-lecia obecności bp w Polsce, firma przeznaczy 30 granatów dla małych, lokalnych NGO.

Wybór sposobu uczczenia 30 rocznicy obecności bp w Polsce, wynika z połączenia polskiej strategii społecznej odpowiedzialności z nową, globalną strategią bp, w której szczególne miejsce mają działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe cele, harmonogram oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Konkursu zamieszony na stronie www.mila.org.pl/konkurs.`

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Omikron (link na www.mila.org.pl/konkurs) do dnia 30 października 2021 do godz. 20:00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń. Maksymalna liczba projektów przewidziana do oceny wynosi 500. Po osiągnięciu tego limitu generator nie będzie przyjmował dalszych wniosków, niezależnie od terminu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Cel konkursu
Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia recycling. Szczegółowe cele konkursu określa regulamin.

Kto może się wziąć udział w konkursie?
Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (wymagany jest aktualny KRS).

Czas na realizację projektów
Czas na realizację projektu upływa 20 lutego 2022 r. Termin ukończenia realizacji równoznaczny jest z zakończeniem prac i złożeniem sprawozdania.

Więcej informacji
www.mila.org.pl/konkurs | Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Reklama