Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert nr 80/2021 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 80/2021 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 poradnictwa w zakresie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidulanych potrzeb dziecka, poprzez organizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów (np. psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, pediatry)
Nabór od 06.09.2021 do 27.09.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50,38 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 80/2021 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 poradnictwa w zakresie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidulanych potrzeb dziecka, poprzez organizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów (np. psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, pediatry).

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru.

 

 1. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku ubiegłym

Planowane wydatki w roku bieżącym

1.

Zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 poradnictwa w zakresie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidulanych potrzeb dziecka, poprzez organizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów (np. psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, pediatry)

0 zł

50 380,00 zł

 

 1. Opis zadania publicznego lub zadań publicznych
 1. Zadanie 1. Zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 poradnictwa
  w zakresie rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem indywidulanych potrzeb dziecka, poprzez organizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów (np. psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, pediatry)
  1. cel zadania: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji specjalistów m. in. fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pediatry w publicznych i niepublicznych placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mających na celu wykrycie
   i podjęcie działań w kierunku eliminacji ewentualnych deficytów rozwojowych
   u dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów na terenie Miasta Poznania oraz zorganizowanie
   i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych
   i kadry zatrudnionej w placówce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
  2. proponowane rezultaty zadania:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

liczba diagnoz w placówkach opieki

150

Wykaz

liczba dzieci objętych diagnozą

150

Wykaz

liczba dzieci objętych konsultacją

100

Wykaz

liczba konsultacji poza placówkami opieki

100

Wykaz

liczba godzin konsultacji psychologa

40

Wykaz

liczba godzin konsultacji fizjoterapeuty

40

Wykaz

liczba godzin konsultacji logopedy

40

Wykaz

liczba godzin konsultacji pediatry

40

Wykaz

liczba spotkań informacyjnych z rodzicami/opiekunami prawnymi

2

Lista obecności

liczba przygotowanych materiałów dydaktycznych

2

Wykaz przygotowanych materiałów

przygotowanie ewaluacji
z realizacji zadania

1

Raport

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama