Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Powiat Toruński - 6/2021 - konkurs w zakresie pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 26.08.2021 do 22.09.2021 23:59
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
Łączny budżet 110,44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Starostwo Powiatowe w Toruniu, Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powiat Toruński - 6/2021 - konkurs w zakresie pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 6/2021 na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej polegającego na wsparciu opiekunów faktycznych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych nr Projektu RPKP.09.03.02-04-0074/20 (zwanego dalej: Projekt).

Celem otwartego konkursu nr 6/2021 jest wyłonienie podmiotu do realizacji zadania publicznego określonego w Zadaniu 2 w ww. Projekcie. Zadanie polega na świadczeniu usług wsparcia opiekunów faktycznych w Projekcie, którego szczegółowy zakres opisany został w części I pkt. 2 ogłoszenia konkursowego.

W ramach zadania – dla opiekunów faktycznych – zrealizowane zostanie szkolenie podnoszące ich umiejętności służące poprawie jakości usług opiekuńczych oraz poradnictwo indywidualne i psychologiczne.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama