Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór w programie PNWM: „Ekperyment Wymiana 2021”

Reklama
Nabór od 01.05.2021 do 30.09.2021 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mężczyźni
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) prowadzi nabór projektów do programu „Ekperyment Wymiana”. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, pochylili się nad tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki.

Program wspierania projektów o tematyce STE(A)M*w międzynarodowej wymianie młodzieży

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka)

Co może ułatwić młodym ludziom poruszanie się w stale zmieniającym się świecie pełnym nowych technologii? Wiedza z zakresu STE(A)M, twórcze i krytyczne myślenie oraz międzynarodowe doświadczenia! Swobodne poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości oraz nauka poprzez dociekanie i odkrywanie pozwalają młodzieży lepiej zrozumieć współczesny świat i kształtować świat przyszłości. Program Eksperyment Wymiana zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas międzynarodowych spotkań, kreatywnie zajęli się zagadnieniami z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych lub technicznych.

Zajmują się Państwo STE(A)M? Może tym razem w zespole międzynarodowym?

Eksperyment odbywa się wtedy, gdy młodzi ludzie konstruują latającego robota i wysyłają go na ważną misję, badają jakość wody w pobliskiej rzece i jej wpływ na jakość życia mieszkańców, czy też przeprowadzają obserwacje astronomiczne, zmieniając noc w dzień. Jeśli realizują Państwo podobne projekty z młodzieżą, zachęcamy do podjęcia współpracy międzynarodowej. W ramach spotkań Eksperyment Wymiana młodzi ludzie z Polski oraz Niemiec, czasami także z rówieśnikami z trzeciego kraju, wspólnie odkrywają zjawiska otaczającego świata. Aby ułatwić Państwu nawiązanie współpracy międzynarodowej, oferujemy pomoc w znalezieniu instytucji partnerskiej w Niemczech.

Organizują Państwo wymianę? Może czas na tematykę STE(A)M?

Jeśli posiadają Państwo doświadczenie w organizowaniu polsko-niemieckich spotkań młodzieży i poszukują nowych tematów w wymianie, zachęcamy do podjęcia wyzwania! Może warto poszukać partnerów-specjalistów, którzy włączą się w realizację międzynarodowego projektu „STE(A)M-owego”? Z pewnością znajdą ich Państwo w swojej szkole wśród koleżanek i kolegów uczących przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych, albo w innej placówce, na przykład w pobliskiej stacji meteorologicznej, instytucie badawczym, centrum nauki, Maker Space, czy też w specjalistycznym przedsiębiorstwie.

Od projektu oczekujemy, by:

 • był spotkaniem młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego;
 • temat był wybrany wspólnie z grupą partnerską i odnosił się do zagadnień z zakresu STE(A)M;
 • tytuł, opis projektu jak i zaplanowane działania opierały się na wybranym temacie;
 • nawiązywał do środowiska otaczającego młodzież i poruszał interesujące ją kwestie;
 • minimum 50% programu stanowiła praca nad projektem STE(A)M, podczas której młodzież będzie aktywnie eksperymentować, odkrywać i prowadzić dokumentację podjętych działań;
 • pozostała część projektu umożliwiała uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy edukacji między­kulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsia­da;
 • wspólnie realizowany program trwał od 4 do 14 dni;
 • grupa liczyła nie więcej niż 50 uczestników;
 • projekt został podsumowany dokumentacją, powstałą przy kreatywnym udziale młodzieży.

Stacjonarnie, online lub hybrydowo

Wyjątkowa sytuacja – wyjątkowe spotkania!

Obecnie spotykamy się na wiele rożnych sposobów, szczególnie w Internecie. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2021 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi spotkań zdalnych oraz zasadami ich dotowania przez PNWM.

Szczegóły znajdą Państwa w zakładce „Projekty online”.

Proponujemy również odwiedzić strony internetowe placówek edukacyjnych. Wiele z nich oferuje warsztaty i materiały online do pobrania:

Centrum Nauki Kopernik udostępniło opisy doświadczeń do przeprowadzenia, inspiracje i materiały dydaktyczne, cykle tematyczne oraz zajęcia online.

Jak wspieramy?

Projekty STE(A)M-owe wymagają od uczestników przygotowania oraz często także wsparcia ze strony wykwalifikowanej kadry placówek edukacyjnych. Program Eksperyment Wymiana pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach:

Projekty stacjonarne:

 • PNWM przyznaje zwiększone stawki (p. tabelka „Stawki dofinansowania w 2021 roku” do pobrania w prawej kolumnie) dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego;
 • na dni programu obejmujące warsztaty realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak w projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania.

Projekty online:

 • Informacje i uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online dostępne są w zakładce „Projekty online”;
 • PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny (p. tabelka „Stawki dofinansowania w 2021 roku dla programów dotacyjnych o szczególnym znaczeniu” do pobrania w prawej kolumnie) .

Uwagi ogólne do wszystkich projektów:

 • dofinansowujemy przygotowanie produktu lub dokumentacji projektu w ramach dotacji „4 x 3 – prosta sprawa!”, jeśli ich stworzenie wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów;
 • upowszechniamy wybrane projekty jako przykłady dobrych praktyk STE(A)M.

Projekty nieodpowiadające kryterium programu „Eksperyment Wymiana”, ale spełniające ogólne wytyczne wspierania PNWM, mogą zostać dofinansowane w ramach ogólnie obowiązujących zasad.

Jak zgłosić projekt?

Aby zgłosić projekt do programu „Eksperyment Wymiana”, należy złożyć wniosek PNWM online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Terminy składania wniosków:

 • do 30 września 2021 roku

Wnioski o dotację należy składać bezpośrednio do PNWM. Wpisując tytuł projektu we wniosku, prosimy dopisać „Eksperyment Wymiana”. Wnioski mogą składać szkoły, organizacje i inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Zakwalifikowanie projektu

Decyzję o przyznaniu dotacji w ramach programu „Eksperyment Wymiana” PNWM podejmie po upłynięciu terminu nadsyłania wniosków. Informacja o niej zostanie przesłana najpóźniej 4 tygodnie po ww. terminach.

Projekty niezakwalifikowane do programu „Eksperyment Wymiana”, jednak spełniające ogólne kryteria dotacji, PNWM dofinansuje zgodnie z wytycznymi wspierania i wynikającymi z nich stawkami.

Reklama