Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy: środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku
Nabór od 13.08.2021 do 27.09.2021 15:32
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 63,18 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Małe dotacje w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w 2021 roku.

Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2021 roku:
PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY.

  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia papierowego potwierdzenia złożenia oferty.
  • Kwota dofinansowania/finansowania zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w 2021 roku.
  • Miejsce realizacji: teren Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (w uzasadnionych przypadkach - obszar m.st. Warszawy).
  • Organizacja decyduje o tym, czy będzie to realizacja zadania poprzez powierzenie (finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).
  • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora (witkac.pl) wraz z ewnetualnymi załącznikami.

Po złożeniu oferty elektronicznie powinno się wygenerować i wydrukować potwierdzenie złożenia oferty wraz z ewentualnymi załącznikami. Potwierdzenie złożenia oferty podpisują osoby upoważnione do reprezentowania organizacji - podpis z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę.

Wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty można złożyć w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa, piętro III, pok. 8. lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Sportu i Spraw Społecznych, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania wydrukowanego i prawidłowo podpisanego skanu wygenerowanego potwierdzenie złożenia oferty wraz z załącznikami na adres: srodmiescie.wss@um.warszawa.pl .

Dofinansowane/finansowane mogą być jedynie zadania publiczne, które mieszczą się w zadaniach publicznych, określonych w ustawie. Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama