Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Nabór szkół wyższych do projektu „Asystent studenta z ASD”

Reklama
Nabór od 11.08.2021 do 15.10.2021 23:59
DGA S.A
tel. 61 859 59 00 lub 601 805 244 oraz mail: asystentstudenta@dga.pl
Łączny budżet 1,7 mln PLN
Od 100% do 100% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 30 tys. PLN
Dorośli, Wolontariusze, Osoby z niepełnosprawnościami
DGA Spółka Akcyjna wraz z Fundacją Sowelo ogłaszają kolejny nabór szkół wyższych do projektu wspierającego osoby neuronietypowe studiujące na polskich uczelniach poprzez wdrożenie innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD” opracowanej przez Fundację FURIA oraz przetestowanej w praktyce przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nawet co dziesiąta osoba z Zespołem Aspergera (ASD) przejawia specjalne zdolności i może być wybitnym absolwentem i naukowcem. Często na jej drodze stają trudności w odnalezieniu się w nowym środowisku. Jednocześnie zgodnie z badaniami przeprowadzonymi m.in. przez rzecznika Praw Obywatelskich (Raport Zasada równego traktowania prawo i praktyka nr 16/2015), studenci z niepełnosprawnościami psychicznymi są najmniej dostrzeganą grupą na uczelniach wyższych, a ich specjalne potrzeby rzadko są uwzględniane w działaniach na rzecz równego dostępu do nauki. Wynika to m.in. z faktu, że sami studenci chorujący psychicznie pozostają w cieniu w obawie przed negatywnymi reakcjami otoczenia i stygmatyzacją. Osoby neuronietypowe rzadko kontaktują się z biurami ds. osób niepełnosprawnych, starając się załatwiać swoje sprawy bezpośrednio na swoich wydziałach osobiście lub za pośrednictwem swoich bliskich. W konsekwencji studenci pozbawieni wsparcia często rezygnują z kontynuowania nauki. Z tych powodów kwestia wsparcia dla studentów chorujących psychicznie powinna być częścią szerszego podejścia – zapewnienia powszechnej opieki lub konsultacji psychologicznych dla wszystkich zainteresowanych studentów.

W celu zapewniania wsparcia nie tylko dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością psychiczną lecz również do wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powierzyło spółce DGA jako jednemu z sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności realizację projektu Asystent studenta z ASD. Jego głównym celem jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów szkół wyższych w Polsce poprzez wdrożenie do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD, opracowanej przez Fundację Aktywnych FURIA oraz przetestowanej z udziałem studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce tejże mikro-innowacji, która miała dotąd ograniczony terytorialnie zasięg i stosowana była przez pojedyncze podmioty. Wsparcie w ramach projektu udzielone zostanie czterdziestu szkołom wyższym zakwalifikowanym do programu.

Korzyści dla uczelni zakwalifikowanych do projektu:

·         refundacja wynagrodzenia (do 2.000 PLN przez okres 15 miesięcy) osobie pełniącej zadania wynikające z funkcji asystenta osoby z ASD,

·         opracowanie przez ekspertadiagnozy uczelni (lub jej aktualizację w przypadku gdy stosowny dokument został wcześniej opracowany) pod kątem określenia potrzeb i określenia działań w celu dostosowania modelu do potrzeb studentów z ASD,

·         wsparcie szkoleniowe ze strony trenerów - ekspertów (pedagog specjalny lub terapeuta AAC wieloletnim doświadczeniem w zakresie diagnozy młodzieży i dorosłych osób z ASD),

·         dostęp do materiałów szkoleniowych i specjalistycznych opracowań dotyczących tematyki ASD, konsultacje prawne dotyczące wprowadzania zmian w regulacjach wewnętrznych uczelni, gwarantujących zapewnienie możliwości korzystania z nowych rozwiązań w sposób trwały,

·         wsparcie we wdrożeniu efektów wypracowanej innowacji społecznej w strukturach uczelni.

Harmonogram działań w ramach projektu:

• Nabór zgłoszeń do projektu1: od 28 czerwca do 3 września 2021 r. (II runda)

oraz 6 września do 15 października 2021 (III runda).

• Zawarcie umów projektowych: wrzesień – październik 2021 r.

• Przygotowanie diagnoz zakwalifikowanych uczelni: wrzesień - listopad 2021 r.

• Szkolenie Liderów-asystentów: październik 2021 r.

• Działalność Liderów-asystentów: 15 miesięcy od zakończenia szkolenia.

• Tworzenie inkubatorów oraz sieciowanie asystentów: od października 2021 r. do końca trwania projektu.

• Opracowanie raportu końcowego – podręcznik dobrych praktyk: I/II kwartał 2023 r.

• Zakończenie realizacji projektu: kwiecień 2023 r.

Jak i gdzie i jak aplikować?

Uczelnie zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie oraz przesłanie na adres Organizatora projektu formularza zgłoszeniowego, którego wzór opublikowany został na stronie internetowej projektu: https://www.dga.pl/projekty/asystent-studenta-z-asd.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy zarówno przedstawicieli uczelni jak również osoby studiujące, które zainteresowane są udziałem w programie do kontaktu z zespołem projektowym: tel. 61 859 59 00 lub  601 805 244 oraz mail: asystentstudenta@dga.pl

Pliki do pobrania

Źródło: DGA S.A
Reklama