Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Reklama
Nabór od 03.08.2021 do 10.09.2021 23:59
Wydział Edukacji i Sportu
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 100 tys. do 200 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje o rozpoczęciu nowego Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Świetlice Marzeń”.
Konkurs jest adresowany do Gmin znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego, a nabór wniosków trwa od 3 sierpnia do 10 września 2021 roku do godziny 23:59:59.


Zachodniopomorskie Gminy, które chcą utworzyć w szkołach podstawowych „świetlice marzeń” mają szansę na dodatkowe wsparcie swojej inwestycji marszałkowskimi środkami.

 

O środki w wysokości 100 tys. zł (pula konkursowa to 500 tys. zł) na modernizację, budowę czy przebudowę obiektu, mogą starać się Gminy z Pomorza Zachodniego. W Konkursie wybranych zostanie pięć szkół podstawowych, przy czym z danej gminy wyłonione mogą być maksymalnie dwie. Przyznane wsparcie może zostać wykorzystane wyłącznie na projekty inwestycyjne.

 

Celami konkursu są:
1. Budowanie kapitału edukacyjnego w regionie województwa zachodniopomorskiego służącego kształceniu dla przyszłości i realizującego oczekiwania społeczności lokalnych, regionu i kraju; dążenie do nowoczesnych metod i form kształcenia odpowiadających na problemy dzisiejszego świata; wspieranie rozwoju talentów, uzdolnień i zdolności dzieci i młodzieży.

2. Zwiększenie udziału w edukacji osób dorosłych polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych; rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych oraz zachęcanie do aktywnego i pełnego uczestnictwa każdego dorosłego w życiu społecznym i zawodowym poprzez pracę, działalność społeczną, funkcjonowanie w rodzinie, działalność sportową, rekreacyjną, realizowanie swoich pasji, funkcjonowanie we wspólnocie religijnej lub mieszkaniowej i każdej nieformalnej lub formalnej grupie działającej dla dobra wspólnego. “Świetlice Marzeń” mają służyć nie tylko społeczności szkolnej, ale i spełniać wymóg dostępności dla całej społeczności lokalnej.


3. Tworzenie warunków dla efektywnego nabywania umiejętności i budowania kultury uczenia się przez całe życie; wspieranie inwestycji poprawiających jakość i funkcjonalność obiektów, zwiększających dostępność i możliwości nabywania umiejętności; wspieranie programów doposażenia szkół, wyposażania pracowni w nowe obiekty służące szeroko pojętej edukacji oraz podejmowanie miękkich działań niezbędnych do wzmacniania współpracy wszystkich zainteresowanych nabywaniem umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych.

 


Kompletne wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora Witkac.pl.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Świetlice Marzeń”!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama