Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów pn. "Zielona zdrowa sobota"

Reklama
Nabór od 29.07.2021 do 20.08.2021 14:00
Gmina Miejska Człuchów
Łączny budżet 5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Miejska Człuchów, Gmina Miejska Człuchów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów pn. "Zielona zdrowa sobota".

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.93.2021 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 29 lipca 2021 r. ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2021 r. pn. "Zielona zdrowa sobota".

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 5.000,00 zł.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa z obszaru rewitalizacji Śródmieścia.

Pełna treść ogłoszenia, w tym regulamin konkursu znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Człuchowie, na stronie internetowej www.czluchow.eu (https://czluchow.eu/konkurs-ofert-2021) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama