Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Program "Polski Inkubator Rzemiosła" – startuje konkurs!

Reklama
Nabór od 21.07.2021 do 11.08.2021 15:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2021 będzie można kierować w terminie naboru ofert  pod numer telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo na adres: pir@niw.gov.pl.
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje rzemieślnicze do udziału w konkursie Rządowego Programu „Polski Inkubator Rzemiosła” Edycja 2021.

Głównym celem programu, uruchomionego dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego, w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Dotacje w ramach tej edycji konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację zadania nr 1 – Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych.

W ramach zadania przewidziano 2 ścieżki:

 1. Ścieżka „Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych”
 2. Ścieżka „Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła oraz budowanie partnerstw lokalnych”

Najważniejsze informacje:

 • nabór ofert rozpocznie się 21 lipca 2021 r. o godzinie 15:00,
 • termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00,
 • projekty mogą być realizowane w terminach:
  • do 30 września 2021 w Ścieżce nr 1,
  • do 31 grudnia 2021 w Ścieżce nr 2,
 • maksymalna wysokość dotacji w obu ścieżkach wynosi 20 000 zł,
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane,
 • możliwe jest ubieganie się o realizację zadań w dwóch ścieżkach jednocześnie.

Oferty w ramach Konkursu można składać wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji dostępnego na stronie https://generator.niw.gov.pl/ 

Więcej szczegółów znajdziesz w:

Reklama