Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Rekomendacje dla kandydatów na stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych

Reklama
Nabór od 20.07.2021 do 02.08.2021 23:59
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Informacji udziela biuro Fundacji Edukacji Międzynarodowej, tel. 71 782 26 27, e-mail: biuro@fem.org.pl
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 7 tys. do 7 tys. PLN
Młodzież
Do 2 sierpnia trwa nabór wniosków o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej dla dolnośląskich maturzystów 2021 starających się o stypendia pomostowe. Tegoroczne stypendia wyniosą 7000 zł na osobę i mają pomóc przetrwać pierwszy rok studiów.

Fundacja Edukacji Międzynarodowej zaprasza maturzystów z Dolnego Śląska do składania wniosków o rekomendację, która umożliwi wystąpienie o Stypendia Pomostowe do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. 

W roku akademickim 2021/2022 każde stypendium wyniesie aż 7000 zł rocznie; o 2000 zł więcej niż w latach ubiegłych. Stypendium wypłacane będzie w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

Warunkiem otrzymania stypendium jest minimum 100 punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym, przyjęcie na studia wyższe na państwową uczelnię, nadającą tytuł magistra oraz pochodzenie z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowe kryterium stanowi dochód na członka rodziny.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/pomostotwiera się w nowej karcie FEM przyjmuje wnioski o rekomendacje do 2 sierpnia 2021.

Kandydaci, po uzyskaniu rekomendacji FEM będą uprawnieni do złożenia prostej aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 16 sierpnia 2021 na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Fundacja Edukacji Międzynarodowej finansuje 25% wartości każdego stypendium, m.in. z dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu "zDolny Śląsk"otwiera się w nowej karcie. 75% stypendiów pomostowych finansowane jest natomiast przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości ze środków Partnerów Strategicznych: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego oraz Partnera Głównego - Fundacji Wspomagania Wsi.

Reklama