Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Komponent Media programu Kreatywna Europa, schemat: Audience Development & Film Education

Reklama
Nabór od 08.06.2021 do 05.10.2021 17:00
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Schemat wspierający inicjatywy promujące rozwój i zaangażowanie widowni, w tym działania z zakresu edukacji filmowej, skierowane w szczególności do młodej widowni.

Obszar ma na celu wpieranie inicjatyw, które:

 • stymulują zainteresowanie i poszerzają wiedzę widzów europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi, w tym działania poświęcone dziedzictwu filmowemu; 
 • wzmacniają ogólnoeuropejską współpracę w zakresie innowacyjnych projektów dotyczących rozwoju widowni i edukacji filmowej, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 
 • zwiększają ogólnoeuropejski wpływ i potencjał dotarcia do publiczności; 
 • rozwijają projekty edukacji filmowej na terytoriach europejskich i pozaeuropejskich.

Kto może aplikować?

Europejskie podmioty zajmujące się celami określonymi w schemacie i realizujące ukierunkowane działania.

Aplikować mogą:

 • organizacje pozarządowe
 • organizacje niekomercyjne
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • władze samorządowe
 • firmy
 • instytucje edukacyjne
 • uniwersytety

Jakie projekty 

Projekty zapewniające mechanizmy współpracy paneuropejskiej i rozwoju ogólnoeuropejskiej publiczności, które służą wzbudzeniu zainteresowania i poszerzenia wiedzy odbiorców europejskimi filmami i utworami audiowizualnych, w tym programów dotyczących dziedzictwa filmowego.

Projekty muszą opierać się na znacznej części (co najmniej 50%) europejskich filmów i utworów audiowizualnych oraz powinny obejmować widownię w co najmniej 5 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

W ramach schematu wspierane będą projekty zapewniające ogólnoeuropejską współpracę i zapewniające innowacyjne podejścia, w szczególności wykorzystujące nowe narzędzia cyfrowe mające na celu:

 • wzbudzanie wzrostu zainteresowania i wiedzy widzów europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi, w tym programy dotyczące dziedzictwa filmowego;
 • zwiększanie ogólnoeuropejskiego wpływu i docierania do publiczności;
 • promowanie i zwiększanie wkładu, jaki wnoszą w rozwój i edukację publiczności europejskie filmy i utwory audiowizualne, w tym wyselekcjonowane katalogi filmów.

Harmonogram

ETAP 

PRZEWIDYWANE TERMINY 

Publikacja wezwania do składania wniosków - 8 czerwca 2021 

Termin składania wniosków - 5 października 2021, , do godz. 17:00 czasu brukselskiego 

Ocena aplikacji - październik 2021 – styczeń 2022 

Informacja dla wnioskodawców - luty 2022 

Podpisanie umowy - marzec – kwiecień 2022 

Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności - 24-36 miesięcy 

Początek działania - Data podpisania umowy lub otrzymania decyzji grantowej lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – od 1 stycznia 2021 r.

Jak aplikować

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

W przypadku tego schematu koszty poniesione przez beneficjentów od 1 stycznia 2021 r. będzie  można uznać za kwalifikowalne, nawet jeżeli zostały poniesione przed datą złożenia wniosku.

Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów już zakończonych.

Reklama