Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Komponent Media programu Kreatywna Europa, schemat: Audience Development & Film Education

Reklama
Nabór od 08.06.2021 do 05.10.2021 17:00
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet nieznany
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Schemat wspierający inicjatywy promujące rozwój i zaangażowanie widowni, w tym działania z zakresu edukacji filmowej, skierowane w szczególności do młodej widowni.

Obszar ma na celu wpieranie inicjatyw, które:

 • stymulują zainteresowanie i poszerzają wiedzę widzów europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi, w tym działania poświęcone dziedzictwu filmowemu; 
 • wzmacniają ogólnoeuropejską współpracę w zakresie innowacyjnych projektów dotyczących rozwoju widowni i edukacji filmowej, zwłaszcza z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 
 • zwiększają ogólnoeuropejski wpływ i potencjał dotarcia do publiczności; 
 • rozwijają projekty edukacji filmowej na terytoriach europejskich i pozaeuropejskich.

Kto może aplikować?

Europejskie podmioty zajmujące się celami określonymi w schemacie i realizujące ukierunkowane działania.

Aplikować mogą:

 • organizacje pozarządowe
 • organizacje niekomercyjne
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • władze samorządowe
 • firmy
 • instytucje edukacyjne
 • uniwersytety

Jakie projekty 

Projekty zapewniające mechanizmy współpracy paneuropejskiej i rozwoju ogólnoeuropejskiej publiczności, które służą wzbudzeniu zainteresowania i poszerzenia wiedzy odbiorców europejskimi filmami i utworami audiowizualnych, w tym programów dotyczących dziedzictwa filmowego.

Projekty muszą opierać się na znacznej części (co najmniej 50%) europejskich filmów i utworów audiowizualnych oraz powinny obejmować widownię w co najmniej 5 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

W ramach schematu wspierane będą projekty zapewniające ogólnoeuropejską współpracę i zapewniające innowacyjne podejścia, w szczególności wykorzystujące nowe narzędzia cyfrowe mające na celu:

 • wzbudzanie wzrostu zainteresowania i wiedzy widzów europejskimi filmami i utworami audiowizualnymi, w tym programy dotyczące dziedzictwa filmowego;
 • zwiększanie ogólnoeuropejskiego wpływu i docierania do publiczności;
 • promowanie i zwiększanie wkładu, jaki wnoszą w rozwój i edukację publiczności europejskie filmy i utwory audiowizualne, w tym wyselekcjonowane katalogi filmów.

Harmonogram

ETAP 

PRZEWIDYWANE TERMINY 

Publikacja wezwania do składania wniosków - 8 czerwca 2021 

Termin składania wniosków - 5 października 2021, , do godz. 17:00 czasu brukselskiego 

Ocena aplikacji - październik 2021 – styczeń 2022 

Informacja dla wnioskodawców - luty 2022 

Podpisanie umowy - marzec – kwiecień 2022 

Czas trwania działania  / Okres kwalifikowalności - 24-36 miesięcy 

Początek działania - Data podpisania umowy lub otrzymania decyzji grantowej lub – w przypadku uzasadnionej przez aplikującego potrzeby uwzględnienia poniesionych wcześniej wydatków – od 1 stycznia 2021 r.

Jak aplikować

Informacje o konkursach są ogłaszane na portalu Funding & Tender Opportunities.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities.

Jeśli nie składałeś jeszcze wniosku o dofinansowanie z Programu Kreatywna Europa i nie posiadasz numeru PIC (Personal Identity Code), zapoznaj się z zakładką FAQ – jak złożyć wniosek?

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

W przypadku tego schematu koszty poniesione przez beneficjentów od 1 stycznia 2021 r. będzie  można uznać za kwalifikowalne, nawet jeżeli zostały poniesione przed datą złożenia wniosku.

Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów już zakończonych.

Reklama