Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Program Kreatywna Europa: Platformy europejskie

Reklama
Nabór od 22.06.2021 do 29.09.2021 17:00
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury
Łączny budżet 33 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 2,1 mln EUR
W ramach tego obszaru grantowego wspierane są międzynarodowe projekty, które przyczyniają się do rozwoju wschodzących talentów, wsparcia obiegu twórców i ich dzieł, wzmacniają rozpoznawalność i widoczność artystów oraz twórców sektora kultury i kreatywnego w Europie i poza nią. Istotnym aspektem jest zwiększanie dostępu do kultury i sztuki oraz zwiększanie uczestnictwa w kulturze, w tym budowanie i rozwój publiczności, a także kreowanie nowych i zrównoważonych (zielona transformacja sektorów kultury i kreatywnego) przestrzeni kultury i sztuki.

Platformy europejskie powinny skupiać się na następujących działaniach priorytetowych:

 • współtworzenie europejskiego programu opartego na wspólnej wizji artystycznej i kulturalnej,
 • wspieranie i promowanie mobilności i widoczności nowych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym,
 • rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (m.in. tournée, imprezy, festiwale),
 • tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. Europejskiego Znaku Jakości,
 • rozwój publiczności (szczególnie nowej oraz wśród osób młodych) poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wdrażanie edukacyjnych oraz informacyjnych działań skierowanych zwłaszcza do młodych osób,
 • wzmacnianie europejskich wartości oraz różnorodności kulturalnej,
 • wykorzystanie w sektorze kultury nowych modeli biznesowych oraz dystrybucyjnych.

Kalendarz konkursu 2021

 • otwarcie konkursu na projekty Platform - 22 czerwca 2021 
 • termin składania wniosków - 29 września 2021, godz. 17.00 (CET) 
 • ocena złożonych projektów - październik-grudzień 2021 
 • wyniki oceny złożonych projektów - styczeń-luty 2022 
 • kontraktowanie dofinansowanych projektów - luty-marzec 2022

Kryteria formalne

Platforma europejska powinna składać się z  podmiotu koordynującego i organizacji członkowskich o wspólnej strategii artystycznej i brandingowej.

Platforma musi składać się z podmiotu koordynującego i co najmniej 11 organizacji członkowskich.

Wszyscy członkowie platformy europejskiej muszą posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę w co najmniej 12 różnych kwalifikujących się krajach. Dodatkowe kryterium dotyczące wnioskodawcy (podmiotu koordynującęgo) to konieczność posiadania osobowości prawnej od co najmniej 2 lat do dnia, w którym upływa termin składania wniosków.

Rodzaje grantów

 • Partnerstwo projektowe -podmiot koordynujący i co najmniej 11 organizacji członkowskich (z 12 różnych krajów biorących udział programie Kreatywna Europa) 
 • Maksymalne dofinansowanie - 2 100 000 euro (kwota przydzielana – w dotacji rocznej – członkom platformy może wynosić maksymalnie 60 000 euro ) 
 • Poziom dofinansowania - maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu 
 • Wkład własny - pozostała kwota to wkład własny finansowy 
 • Czas realizacji projektu - 3 lata (2021-2023)
Reklama