Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Konkurs ofert: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Reklama
Nabór od 16.07.2021 do 10.08.2021 15:30
Urząd Miasta Kielce
Łączny budżet 73,629 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Kielce ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc.

Przedmiotem zadania jest: 
Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie Miasta Kielce palcówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej.

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi - https://ngo.kielce.eu, wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2021 r., do godziny 15.30.

Reklama