Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Otwarty konkurs ofert nr 74/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 74/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku
Nabór od 21.07.2021 do 11.08.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 17,63 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 17,63 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 74/2021 na powierzanie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2021 roku.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

1. Prowadzenie działań psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie - 10 000 zł.

2. Prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców stosujących przemoc w rodzinie - 7 630.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama