Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów...

Reklama
Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin
Nabór od 15.07.2021 do 06.08.2021 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 125 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 125 tys. PLN
Młodzież
Gmina Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, jako edukacja i informacja dla uczniów szkół średnich, ich nauczycieli oraz rodziców, na terenie miasta Szczecin.

Zadanie polegające na  prowadzeniu kompleksowych działań w formie warsztatowej z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień, których celem jest rozwinięcie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów w trzech obszarach: wiedza, umiejętności, postawy społeczne.

UWAGA! Zadanie mogą realizować wyłącznie osoby posiadający specjalistyczne wykształcenie w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy, w tym diagnozy i terapii młodzieży, potwierdzone certyfikatem "specjalisty terapii uzależnień" oraz doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama