Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

Reklama
Nabór od 09.07.2021 do 30.11.2021 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
W ramach pilotażowego programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowuje także indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin.

Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich trzech latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formalności i czasochłonnych procedur. 

UWAGA: od teraz w programie może wziąć udział do trzech (w miejsce dwóch) osób: gospodarz i maksymalnie dwóch gości – zgodnie z maksymą „We dwoje raźniej!”.

Jakie dofinansowanie oferuje PNWM?

  • zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy;
  • kieszonkowe dla gościa/gości w wysokości po 60 złotych na 1 dzień pobytu oraz dodatek na czas pandemii 15 złoty/dzień,
  • dofinansowanie do kosztów testu na obecność koronawirusa.

Jakie są warunki udziału?

  • w spotkaniu biorą udział maksymalnie trzy osobygospodarz i do dwóch gości w wieku od 18 do 26 lat;* pobyt trwa od 4 do 14 dni;* uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada;* jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną opiekę;* gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału w wymianie;gość/ goście i gospodarz zamieszczają relacje z wymiany na Instagramie (posty, zdjęcia, nagrania itp.) dodając hashtag #2amongmillions i link do profilu PNWM;* zachęcamy do planowania indywidualnych wymian na zasadzie wzajemności (wizyta i rewizyta); nie jest to jednak warunek otrzymania dofinansowania;w programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza.

Jak otrzymać dofinansowanie?

gość/goście i gospodarz wypełniają krótki formularz „Wspólny wniosek #2amongmillions” (do pobrania w prawej kolumnie), podpisują i odsyłają mailowo jako skan lub pocztą do biura PNWM: do Warszawy, jeśli poznali się na projekcie szkolnym lub do Poczdamu, jeśli projekt organizował np. dom kultury, klub sportowy, stowarzyszenie czy fundacja;* ważne, aby wniosek wpłynął do PNWM nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem;* każdy gość otrzymuje dotację przelewem w złotówkach, po powrocie z wizyty i przesłaniu do PNWM oryginalnych biletów do/z Niemiec oraz wspólnego sprawozdania (formularz do pobrania w prawej kolumnie).

Reklama