Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions

Reklama
Nabór od 09.07.2021 do 30.11.2021 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
W ramach pilotażowego programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowuje także indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin.

Warunek: są pełnoletni, a wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich trzech latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formalności i czasochłonnych procedur. 

UWAGA: od teraz w programie może wziąć udział do trzech (w miejsce dwóch) osób: gospodarz i maksymalnie dwóch gości – zgodnie z maksymą „We dwoje raźniej!”.

Jakie dofinansowanie oferuje PNWM?

  • zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy;
  • kieszonkowe dla gościa/gości w wysokości po 60 złotych na 1 dzień pobytu oraz dodatek na czas pandemii 15 złoty/dzień,
  • dofinansowanie do kosztów testu na obecność koronawirusa.

Jakie są warunki udziału?

  • w spotkaniu biorą udział maksymalnie trzy osobygospodarz i do dwóch gości w wieku od 18 do 26 lat;* pobyt trwa od 4 do 14 dni;* uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada;* jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną opiekę;* gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału w wymianie;gość/ goście i gospodarz zamieszczają relacje z wymiany na Instagramie (posty, zdjęcia, nagrania itp.) dodając hashtag #2amongmillions i link do profilu PNWM;* zachęcamy do planowania indywidualnych wymian na zasadzie wzajemności (wizyta i rewizyta); nie jest to jednak warunek otrzymania dofinansowania;w programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza.

Jak otrzymać dofinansowanie?

gość/goście i gospodarz wypełniają krótki formularz „Wspólny wniosek #2amongmillions” (do pobrania w prawej kolumnie), podpisują i odsyłają mailowo jako skan lub pocztą do biura PNWM: do Warszawy, jeśli poznali się na projekcie szkolnym lub do Poczdamu, jeśli projekt organizował np. dom kultury, klub sportowy, stowarzyszenie czy fundacja;* ważne, aby wniosek wpłynął do PNWM nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem;* każdy gość otrzymuje dotację przelewem w złotówkach, po powrocie z wizyty i przesłaniu do PNWM oryginalnych biletów do/z Niemiec oraz wspólnego sprawozdania (formularz do pobrania w prawej kolumnie).

Reklama