Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Międzynarodowe Domy Spotkań Edycja 2021 - ocena formalna

Reklama
Nabór od 09.07.2021 do 16.08.2021 09:00
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w terminie naboru ofert  pod numerem telefonu 601-901-327 w dniach 09-30.07.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: mds@niw.gov.pl.
Łączny budżet 8,123 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. PLN
Ze względu na liczne prośby płynące do NIW-CRSO od organizacji pozarządowych, postulujące wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, edycja 2021, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego podjął decyzję o wydłużeniu naboru. Termin naboru wniosków w ramach konkursu został przedłużony do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 09:00.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030, Edycja 2021.

Głównym celem Programu jest promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w UE i poza nią, promowanie solidarności i zrozumienia międzykulturowego, upowszechnianie dziedzictwa narodowego Polaków i historii Polski. 

Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci MDS, dysponującej wysokiej jakości ofertą programową, spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego, podążającą za współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz rynku pracy i edukacji.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet 1.: Wsparcie istniejących międzynarodowych domów spotkań

  • Ścieżka 1a: Wsparcie działalności programowej istniejących międzynarodowych domów spotkań,
  • Ścieżka 1b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego istniejących międzynarodowych domów spotkań.

Priorytet 2.: Wsparcie nowych międzynarodowych domów spotkań

  • Ścieżka 2a: Wsparcie działalności programowej nowo powstających międzynarodowych domów spotkań,
  • Ścieżka 2b: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego nowopowstających międzynarodowych domów spotkań.

Możliwe jest ubieganie się o realizację zadań wskazanych w jednym Priorytecie w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek.  Kwota dotacji uzależniona jest od tego, w jakich ścieżkach będzie realizowane zadanie.

Najważniejsze informacje:

  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w ramach jednej lub równocześnie dwóch ścieżek w danym Priorytecie,
  • nabór ofert rozpocznie się 09 lipca 2021 roku o godzinie 15.00,
  • termin składania ofert upływa 30 lipca 2021 r. o godzinie 15.00,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej informacji znajduje się w:

Reklama