Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Konkurs ofert: Turystyka i krajoznawstwo

Reklama
Nabór od 01.07.2021 do 30.07.2021 15:30
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Dzieci, Osoby z niepełnosprawnościami
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań w obszarze turystyki i krajoznawstwa polegających na:
1) upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa na terenie powiatu tomaszowskiego poprzez organizowanie imprez z zakresu turystyki aktywnej (np. rajdy, spływy, gry terenowe, marsze itp.) skierowane do dzieci i młodzieży, dorosłych, osób starszych, niepełnosprawnych lub zagrożonych marginalizacją społeczną,
2) promocji walorów turystycznych i krajobrazowych powiatu poprzez wykonanie pocztówek.

Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w obszarze upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie powiatu tomaszowskiego w 2021 roku Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim przeznacza kwotę 15 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa dnia: 30 lipca 2021 r. W przypadku przesyłania ofert drogą pocztową, decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego, a nie data stempla pocztowego.

Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz.

Reklama